noflash
noflash
noflash
noflash
noflash
noflash

Formularz wyceny tłumaczenia

Zlecający wycenę:

Osoba zlecająca:
Nazwa firmy:
Email:
Telefon:

Dane do wystawienia faktury:

Rodzaj tłumaczenia:uwierzytelnionezwykłeustne
Ogólny temat tłumaczenia:
Termin wykonania zlecenia:

proszę wybrać tryb tłumaczenia

proszę wybrać język źródłowy

proszę wybrać język docelowy

tłumaczenie specjalistyczne, wykresy, rysunki

tłumaczenie rękopisu lub mało czytelnej kopii

Wklej tekst do tłumaczenia lub prześlij plik:

Uwagi:

Podaj jaki kolor ma mleko:Informacje dodatkowe

Wyceny tłumaczenia dokonywane są w ciągu jednego dnia, w razie braku odpowiedzi z naszej strony - prosimy o kontakt e-mail lub telefoniczny.

1. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest LEXA ARTUR STOKOWIEC z siedzibą 30-348 Kraków, ul. Chmieleniec 41/42
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług związanych z tłumaczeniem tekstów oraz w zakresie niezbędnym do realizacji tej usługi - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b lub/i na podstawie zgody Art. 9 ust.2 lit. a - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 3. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usług
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres: 7 ? lat dotyczy dokumentów finansowych na postawie przepisów prawa podatkowego, a w pozostałych przypadkach do ustania przyczyn biznesowych oraz do momentu odwołania zgody,
 5. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych
 6. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 7. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi/umowy

2. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
 1. administratorem Pani/Pana Pani/Pana danych osobowych jest LEXA MARZENA WITKOWSKA-STOKOWIEC z siedzibą 30-348 Kraków, ul. Chmieleniec 41/42
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług związanych z tłumaczeniem tekstów oraz w zakresie niezbędnym do realizacji tej usługi - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b lub/i na podstawie zgody Art. 9 ust.2 lit. a - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 3. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usług
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres: 7 ? lat dotyczy dokumentów finansowych na postawie przepisów prawa podatkowego, a w pozostałych przypadkach do ustania przyczyn biznesowych oraz do momentu odwołania zgody,
 5. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych
 6. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 7. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi/umowyPromocja____

Atrakcyjne ceny

dokumenty rejestracyjne pojazdów - tłumaczenia
j. niemiecki / j. angielski
nawet od 40PLN!
© 2010 LEXA | lexa.com.pl | lexa@lexa.com.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone, zabrania się kopiowania jakichkolwiek treści, bez zgody właściciela.
wykonanie: Studio Nivo